wmodr.pl

Terapia zajęciowa w gospodarstwie agroturystycznym

Terapia zajęciowa w gospodarstwie agroturystycznym

Agroturystyka obejmuje świadczenia różnego rodzaju usług turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych. Coraz częściej gospodarstwa agroturystyczne i kwatery turystyki wiejskiej zaczynają także świadczyć usługi lecznicze i terapeutyczne. Zorganizowanie tego rodzaju usług – terapii zajęciowej, może być ważnym elementem poszerzającym ich ofertę. Terapia zajęciowa może być również wykorzystywana podczas pobytu w gospodarstwach agroturystycznych w ramach tzw. turnusów rehabilitacyjnych.

Terapia zajęciowa stanowi formę rehabilitacji leczniczej, mającą na celu niefarmakologiczne usprawnianie organizmu osób dotkniętych różnego rodzaju ograniczeniami, a także zaktywizowanie ich w walce z chorobą lub niepełnosprawnością przez wykonywanie określonych czynności i zajęć pod przewodnictwem terapeuty zajęciowego.
Ze względu na formę prowadzenia terapii zajęciowej wyróżniamy trzy możliwości organizacji zajęć: grupowa, indywidualna lub zbiorowa.

Opracowanie: SW