wmodr.pl

Środki do produkcji w ekologicznej uprawie roślin

Środki do produkcji w ekologicznej uprawie roślin

W rozporządzeniu 889/2008 spis wszystkich nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz substancji odżywczych dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym zawarty jest w Załączniku I „Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze, o których mowa w art. 3 ust.1 i art.6d ust.2”.

Pod pojęciem nawozy rozumiemy substancje, które bezpośrednio odżywiają rośliny oraz pośrednio, poprzez poprawę żyzności gleby. Natomiast środki poprawiające właściwości gleby są to substancje wprowadzane do gleby w celu poprawienia jej parametrów (np. wilgotność, pulchność, zakwaszenie), tak żeby była lepszym podłożem dla uprawianych roślin.

W Załączniku I są wymienione nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje, które mogą wchodzić w skład nawozów i substancji poprawiających właściwości gleby, dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Aktualna lista, która zawiera wszystkich producentów, znajduje się na stronie http://www.iung.pulawy.pl. Lista zawiera nazwę handlową, nazwę producenta (dane do kontaktu), charakterystykę substancji (do której grupy zalicza się nawóz np. nawóz wapniowy, środek poprawiający właściwości gleby, nawóz fosforowy itd.) oraz numer świadectwa.

IUNG Puławy – czyli Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach jest jednostką oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości gleby.

Opracowanie: SW