wmodr.pl

Warzywa na ekozagonie

Warzywa na ekozagonie

Warzywa i owoce powinny być podstawą żywienia człowieka, ponieważ dostarczają składników regulujących procesy biochemiczne organizmów: witamin C, B, B2, K, E, prowitaminę A oraz pierwiastków mineralnych. Niezbędny dla zdrowia jest również zawarty w owocach i warzywach błonnik. Składniki zawarte w tej grupie produktów w istotny sposób zmniejszają zachorowalność między innymi na nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzycę. Powinniśmy spożywać je jak najczęściej i w jak największej ilości. Dobrze jest, gdy stanowią one co najmniej połowę tego, co jemy (najlepiej w proporcjach: ¾ warzyw, ¼ owoców).

Konsumenci coraz częściej zwracają także uwagę na jakość spożywanej żywności, gdyż mają świadomość znaczenia tej jakości dla ich zdrowia. Wśród konsumentów rośnie też wiedza o tym, że jakość jest pochodną sposobu produkcji i stanu środowiska. Konsekwencją tego jest wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną, gdyż ekologiczny system produkcji za podstawowy cel uznaje uzyskiwanie wysokiej jakości ziemiopłodów i dbałość o środowisko przyrodnicze.
Ekologiczny system produkcji oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie, czyli rolnictwo bez agrochemii. O ekologicznej jakości wyprodukowanej żywności poświadczają certyfikaty wydawane na produkty, po corocznej kontroli gospodarstwa przeprowadzonej przez upoważnione jednostki certyfikujące.

Opracowanie: sw