wmodr.pl

Smart villages – inteligentne wsie skutecznym sposobem na poprawę jakości życia obszarów wiejskich

Smart villages – inteligentne wsie skutecznym sposobem na poprawę jakości życia obszarów wiejskich

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wzmacniana będzie m.in. struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich. 

Wdrażanie koncepcji smart villages (inteligentne wioski), ma na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. poprawę jakości życia, ograniczenie depopulacji, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowanie środowiska lokalnego, niewystraczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego. Nie ma jednego sprawdzonego przepisu na tworzenie inteligentnych wsi. Wszystko zależy od lokalnych dóbr i ludzi, umiejących korzystać z konkretnej wiedzy oraz doświadczeń. W podobny sposób funkcjonuje tysiące „wiosek” w całej Europie. Większość ich inicjatyw jest wspierana przez europejskie fundusze.

Inteligentne wsie, to obszary i społeczności wiejskie, które wykorzystują swoje istniejące mocne strony i zasoby, a także nowe możliwości, aby osiągać wartość dodaną, i w ramach których nowe sieci ulepszane są dzięki cyfrowym technologiom komunikacyjnym, innowacjom i lepszemu wykorzystaniu wiedzy na rzecz mieszkańców. Kluczowe znaczenie w inteligentnych wsiach mają ludzie – mieszkańcy wsi, którzy podejmują inicjatywę w celu znalezienia praktycznych rozwiązań, zarówno w kwestii poważnych wyzwań, którym muszą sprostać, jak i wykorzystywaniu atrakcyjnych możliwości prowadzących do transformacji obszarów wiejskich.

u Smart villages.pdf (2.05 MB, PDF)
Opracowanie: SW