wmodr.pl

Turystyka medyczna szansą na rozwój Warmii i Mazur

Turystyka medyczna szansą na rozwój Warmii i Mazur

Współcześni turyści oczekują czegoś więcej niż dostępu do zasobów przyrody (plaży, morza, gór, lasu, krajobrazów itd.) czy różnorodnych atrakcji. Dlatego też turystyka medyczna nie ogranicza się do połączenia turystyki i leczenia. Z jednej strony turystyka medyczna jest równocześnie elementem turystyki narodowej, międzynarodowej oraz wewnątrzkrajowej, z drugiej zaś łączy, dynamicznie rozwijające się, usługi turystyczne z innowacyjnymi usługami medycznymi. 

Usługi medyczne to wszystkie świadczenia zdrowotne, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne. Są one świadczone przez pracowników ochrony zdrowia. Usługi turystyczne mają zaś charakter świadczenia towarzyszącego głównej usłudze medycznej. 
Turystyka medyczna to podróż poza najbliższe otoczenie swojego miejsca zamieszkania, której celem jest pozyskanie usług medycznych. Tak zdefiniowana turystyka medyczna nie odnosi się do świadczeń medycznych w przypadku nagłego zagrożenia stanu zdrowia pacjenta podczas jego pobytu za granicą, lecz do głównego celu wyjazdu – zaplanowanej usługi medycznej.
Turystyka medyczna jest jednym z trzech rodzajów turystyki zdrowotnej – obok turystyki uzdrowiskowej oraz turystyki SPA i wellness. Turystyka uzdrowiskowa to wyjazdy związane z kuracją sanatoryjną, rehabilitacyjną i lecznictwem uzdrowiskowym, powiązane z zabiegami przyrodoleczniczymi świadczonymi na podstawie konsultacji lekarza uzdrowiskowego. Natomiast turystyka SPA i wellness to ogół zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób, dla których głównym motywem jest zachowanie lub poprawa zdrowia.
Trzecią kategorię stanowi turystyka medyczna. W tym przypadku pobyt odbywa się w specjalistycznym hotelu z odpowiednią fachową obsługą i indywidualną opieką, połączoną z szerokim zakresem świadczeń obejmujących: fitness, zdrową żywność, relaks i umysłową aktywność. Istotne jest to, że turystyka medyczna nie odnosi się jedynie do turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, ale także do turystyki krajowej. 
Dokonując opisu zakresu świadczonych usług medycznych, należy podkreślić, iż turystyka medyczna nie zawsze powiązana jest wyłącznie z przywracaniem zdrowia. Za najbardziej trafną interpretację pojęcia turystyki medycznej uznaje się tę, według której „turystyka medyczna dotyczy wyjazdów poza granice swojego regionu lub kraju, których motywem jest pobyt w gabinecie, klinice lub szpitalu w celu poprawy zdrowia bądź urody pod opieką lekarza specjalisty”. Definicja ta bowiem w pełni oddaje wszystkie aspekty związane z tą formą turystyki.

Opracowanie: SW