wmodr.pl

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne – zasady działania, korzyści

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne – zasady działania, korzyści

Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo.

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości, która uchwalona została przez XXXI Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze w dniach 20-22 września 1995 r., zawiera 7 Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych, które stanowią wspólny mianownik działania dla wszystkich spółdzielni, niezależnie od regionu czy branży.

Opracowanie: SW