wmodr.pl

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw to jeden z najbardziej popularnych instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Gospodarstw na lata 2014-2020 mający na celu zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw.

Forma wsparcia to premia w wysokości 60 tys. zł , którą może  otrzymać rolnik będący osobą fizyczną, prowadzący działalność rolniczą i spełniający wymogi określone dla tego instrumentu.  Premia może być przyznana danej osobie i na dane gospodarstwo tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji beneficjenta.

Jednym z wielu wymogów jest  wielkość ekonomiczna gospodarstwa, która powinna być mniejsza  niż 13 tys. euro, co będzie wynikało z przedłożonego  biznesplanu mającego na celu restrukturyzację małego  gospodarstwa.  W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, ale co najmniej o 20% wartości wyjściowej.

Założenia biznesplanu mogą dotyczyć rozwoju produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży  produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Od 16 maja do 14 lipca jest ostatni nabór wniosków dla małych gospodarstw z PROW 2014-2020.Warto przeanalizować, najlepiej wspólnie ze swoim doradcą, czy gospodarstwo kwalifikuje się do tej formy pomocy. Jeżeli tak, należy opracować dobry wniosek , spełniający wymogi , a po pomyślnej decyzji z ARiMR, krok po kroku trzeba realizować zobowiązania zgodnie z założeniami  biznesplanu, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Opracowanie: SW