wmodr.pl

Rozwój obszarów wiejskich poprzez inicjatywy Lokalnych Grup Działania

Rozwój obszarów wiejskich poprzez inicjatywy Lokalnych Grup Działania

Rozwój obszarów wiejskich jest pojęciem niezwykle szerokim. W praktyce katalog osób fizycznych i prawnych, które mogą być partnerem na rzecz tego rozwoju jest nieograniczony. Ważną rolę dla rozwoju obszarów wiejskich odgrywają instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa, organizacje oferujące wsparcie dla tzw. inicjatyw oddolnych i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach różnych funduszy. Stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, ponieważ pobudzają aktywności środowisk lokalnych, angażują je w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich, a także integrują oraz aktywizują mieszkańców, uzupełniając działania podejmowane przez samorządy.

Przy budowaniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ważne jest jasne określenie czytelnego i zrozumiałego celu. Wówczas można rozpocząć poszukiwania ludzi, którzy chcą się przyłączyć do tworzenia i uczestnictwa w takim partnerstwie. W początkowej fazie może to być grupa nieformalna, która sama powinna określić czy chce się formalizować, kiedy i w jakiej formie. Formalizacja (np. zarejestrowanie stowarzyszenia) niesie bowiem za sobą wkroczenie na ścieżkę dodatkowych wymogów, regulacji, zobowiązań, kosztów.

Istnieją pozytywne przykłady współpracy różnych podmiotów w sposób nieformalny, choć wymaga to zaufania i rzeczywistego zaangażowania uczestników, a efekty są czasami przyczyną do chęci sformalizowania tej współpracy. Większość festynów wiejskich lub imprez dożynkowych powstaje na zasadach współpracy mieszkańców danej wsi lub sołectwa, gminy. Ci, którzy mają doświadczenie w tym zakresie wiedzą, że nie wszyscy nadają się do organizowania tego typu przedsięwzięć. Wiedzą również, że trudno zrobić to jednoosobowo bez współpracy i prawdziwego zaangażowania.
Przy podejmowaniu decyzji o wspólnych działaniach warto korzystać z doświadczeń innych, a następnie wybrać właściwą formę współpracy. Początkiem może być znalezienie wspólnego celu i określenia, w jaki sposób można go zrealizować. Nie zawsze musi się to wiązać z zakładaniem organizacji. Czasami warto najpierw „przetestować” czy potrafimy ze sobą współpracować i czy będziemy potrafili starać się o więcej. Kolejnym krokiem będzie zawiązanie formalnej współpracy, co z kolei pozwoli na sięganie po dodatkowe środki na realizację celów, które nas łączą.

u broszura LGD.pdf (2.25 MB, PDF)
Opracowanie: SW