wmodr.pl

Praktyczne informacje dotyczące premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na terenach wiejskich

Praktyczne informacje dotyczące premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej  na terenach wiejskich

Środki unijne przeznaczone na pomoc w założeniu firmy na terenach wiejskich pochodzą przede wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Ich wdrażaniem zajmują się dwie instytucje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lokalne Grupy Działania.

W zależności od tego, czy osoba, która chce założyć działalność pozarolniczą jest ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ma inne możliwości pozyskania dotacji.

Opracowanie: SW