wmodr.pl

Kwalifikacje rolnicze w obrocie nieruchomościami rolnymi

Kwalifikacje rolnicze w obrocie nieruchomościami rolnymi

Gospodarstwo rolne, a wraz z nim status rolnika indywidualnego, zwykle przechodzi z pokolenia na pokolenie. Bowiem jednym z wymogów bycia rolnikiem jest posiadanie ziemi. Teoretycznie można ją kupić lub wydzierżawić, ale obecnie jeśli nie ma się nic wspólnego z rolnictwem, to nie jest taka prosta sprawa. Czego się trzeba w tym zakresie dowiedzieć?

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1655), której przepisy stosuje się do określonych ustawą nieruchomości rolnych.

Ustawę uchwalono w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich.

Opracowanie: SW