wmodr.pl

Praktyczne informacje dotyczące działań PROW 2014-2020

Praktyczne informacje dotyczące działań PROW 2014-2020

W związku z kończącą się perspektywą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Prezes ARiMR ogłosiła kilka naborów wniosków o pomoc. W ulotce zostały pokrótce przedstawione aktualne nabory, w ramach których producenci rolni mogą starać się o wsparcie finansowe z różnych działań.
W związku z trwającą pandemią zaszło kilka zmian mających wpływ np. na sposób składania dokumentów o wsparcie i realizacji operacji. W ulotce zostały opisane praktyczne wskazówki, które mogą być pomocne w procesie wypełniania dokumentów do wniosków o pomoc. Ponadto ulotka zawiera informacje o innych rodzajach wsparcia, które zostało uruchomione w związku z nowymi obostrzeniami spowodowanymi COVID-19 oraz ciekawe inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Opracowanie: SW