wmodr.pl

Korzyści wynikające z grupowych form działania rolników

Korzyści wynikające z grupowych form działania rolników

Rolnicy, dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów, mogą osiągnąć wiele korzyści, których są pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji.

Mają również większą szansę sprostać wciąż rosnącym wymaganiom coraz bardziej skonsolidowanych odbiorców produktów, poprzez ustandaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach. Wspólne działania producentów wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Grupy producentów odgrywają znaczącą rolę, jako ogniwo łączące produkcję rolną z handlem.

Wspólna organizacja rynku to również:
-    ograniczenie liczby pośredników, uzyskanie wyższych cen za jednolite, dobre jakościowo produkty, dostarczone w terminie;
-    obniżenie kosztów zakupu np. nawozów, środków ochrony roślin, transportu – dzięki dużym zamówieniom istnieje możliwość negocjacji cen;
-    wspólne inwestycje (np. maszyny, magazyny, chłodnie); wspólna promocja produktów;
-    rozłożenie ryzyka na wszystkich członków grupy i wspólne rozwiązywanie problemów lub korzystanie z doradztwa;
-    zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych (pod określonymi warunkami).

Opracowanie: SW