wmodr.pl

Jak zorganizować i poprowadzić szkolenie

Jak zorganizować i poprowadzić szkolenie

O efektywności każdego szkolenia decyduje przede wszystkim sposób jego organizacji i profesjonalne podejście do tematu, a co za tym idzie – ułożenie odpowiedniego programu oraz dobór właściwego miejsca i czasu.

O czym jeszcze należy pamiętać organizując skuteczne szkolenie?

Większość szkoleń organizowanych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ma charakter szkoleń otwartych, które stanowią trudniejszy typ szkoleń ze względu na dobór uczestników. Liczę na to, że efektem poznania informacji zawartych w broszurze będzie polepszenie jakości szkoleniowej i doradczej ośrodka. Mam nadzieję, że wszystkie informacje będą inspiracją i przyczynią się do rozwoju umiejętności doradczych. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i dostosowanie do nich formy i treści szkolenia musi być przemyślane i zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Planując szkolenia należy uwzględnić, że dorośli inaczej przyswajają wiedzę. Nauczanie dorosłych wyróżniają poniższe cechy:

 • Dorośli są autonomiczni. Muszą znać cele szkolenia i wewnętrznie się z nimi zgadzać. Szkolenie jest skuteczniejsze, gdy uczestnicy mają wpływ na jego przebieg.
 • Dorosłych nie możemy zmusić do nauki. Do zdobywania nowej wiedzy muszą mieć wewnętrzną motywację.
 • Dorośli opierają naukę o własne doświadczenia i wiedzę. Nauczanie nowych umiejętności powinno się odnosić do ich dotychczasowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Dobrze jest poznać je na etapie przygotowywania szkoleń i dostosować program do zdobytych informacji.
 • Dorośli są nastawieni na osiąganie celów. Powinni je zdefiniować lub poznać na początku szkolenia. Powinny one być bardzo konkretne.
 • Dorośli muszą widzieć adekwatność szkolenia do potrzeb w gospodarstwie, obszarów wiejskich lub osobistych. Jeśli sami nie potrafią tego dostrzec, należy wskazać uczestnikom, w jaki sposób szkolenie może być dla nich wartościowe.
 • Dorośli chcą wiedzieć, jak zastosować nabyte umiejętności w praktyce. Dlatego najchętniej słuchają praktyków i lubią wykonywać praktyczne działania. Chcą nauczyć się, jak radzić sobie z konkretnymi sytuacjami.
 • Dorośli chcą być traktowani z szacunkiem. Powinni mieć możliwość wyrażania swoich uwag i opinii w trakcie całego szkolenia oraz mieć pewność, że są słuchani.
 • Informacje stojące w silnej sprzeczności z dotychczasową wiedzą lub systemem wartości przyswajane są wolniej, wymagają praktycznych ćwiczeń nastawionych na zmianę postaw. Im bardziej zmiany dotykają cech osobowościowych, tym proces uczenia jest dłuższy, a motywacja uczestnika szkolenia musi być silniejsza.
 • Dorośli wolą szkolenia nastawione na jeden problem i ćwiczenia prowadzone w niezbyt szybkim tempie. Zbyt duża ilość nowych informacji blokuje możliwość ich przyswojenia.
 • Dorośli rzadziej podejmują ryzyko, boją się popełniać błędy. Pracują wolniej używając metody wglądu zamiast metody prób i błędów. Oczekują, że zadania, które otrzymali do wykonania, będą omówione na zajęciach.
 • Dorośli oczekują zaangażowania i bardzo dobrego przygotowania do zajęć.

Szkolenia dla dorosłych muszą być zorganizowane w taki sposób, by zapewnić wygodę psychiczną i fizyczną. Długie wykłady, niekompetentni prowadzący, niewygodne siedzenia, monotonia, brak możliwości ćwiczenia nabywanej wiedzy, nieadekwatność tematu szkolenia do ich oczekiwań, wywołują ich irytację i opór.

Opracowanie: SW