wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Mastitis i choroby metaboliczne krów

Mastitis i choroby metaboliczne krów

Dążenie do zwiększenia wydajności mlecznej krów powoduje pojawianie się w stadach bydła mlecznego niekorzystnych zjawisk, które skutkują ciągłym  pogarszaniem zdrowia i płodności utrzymywanych zwierząt. Olbrzymi postęp w poprawie genotypu krów mlecznych, którego podstawowym kryterium było zwiększenie jednostkowej wydajności mleka od krowy, przyniósł za sobą również skutki uboczne. W obecnej chwili mamy coraz więcej komplikacji i kłopotów z funkcjonowaniem organizmu wysokowydajnej krowy.

Współczesne bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, by w pełni ujawnić swoje założenia genetyczne, jeśli chodzi o wysoką produkcję mleka, wymaga zaspokojenia potrzeb w kwestii żywienia, utrzymania oraz zarządzania stadem.

Niezaspokojenie tych potrzeb skutkuje występowaniem wielu chorób, bardzo często prowadzących do przedwczesnego brakowania krów ze stada.
Wśród  istotnych schorzeń występujących w wysoko wydajnych stadach są choroby metaboliczne, w tym najczęściej obserwowane w praktyce: ketoza, podkliniczna i kliniczna kwasica oraz zasadowica żwacza (hypocalcemia).

Ze względu na ogólnoustrojowy charakter zaburzenia metaboliczne zwiększają również ryzyko występowania innych schorzeń, jak: wzdęcia żwacza, zatrzymanie łożyska, ochwat, metritis (stan zapalny macicy) i mastitis (zapalenie wymienia).

W niniejszej  publikacji skupimy się głównie na  problemie mastitis w stadach, profilaktyce wymienia, objawach choroby i konsekwencjach jej występowania u krów oraz podamy podstawowe informacje o najczęściej notowanych w stadach innych chorobach.