wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Ochrona ekosystemów i gospodarowanie zasobami w rolnictwie ekologicznym

Ochrona ekosystemów i gospodarowanie zasobami w rolnictwie ekologicznym

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to nie tylko wyzwanie, to także powinność jednego z podstawowych działów gospodarki, jakim jest rolnictwo. Od ilości oraz jakości surowca wytworzonego na polach, w sadach, ogrodach, oborach, chlewniach, owczarniach, kurnikach i innych pomieszczeniach inwentarskich zależy zdrowie, a często i życie mieszkańców naszego globu.

Intensyfikacja produkcji rolnej, w której mechanizacja i chemizacja procesów odgrywały znaczącą rolę, miały i mają swój negatywny wpływ na środowisko naturalne, wywarły znaczące i często nieodwracalne piętno na zasobach przyrody, które są warsztatem pracy rolnika, producenta żywności.

Rodzi się pytanie, jakie sposoby zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wybrać wobec stale wzrastającego zapotrzebowania na żywność, związanego z sytuacją demograficzną świata. W jaki sposób produkować tyle, by wystarczyło dla wszystkich potrzebujących, racjonalnie przy tym korzystając z odnawialnych źródeł pożywienia, jakim są gleba, woda, powietrze, słońce.

Jak zapobiec marnotrawstwu żywności, którego skala budzi trwogę. U podstaw marnotrawstwa społecznego leży wykorzenienie zasad szacunku dla chleba, który ubogacał naszą kulturę narodową.

I tu odpowiednio zorganizowana edukacja i kampania potrafiłyby temu zjawisku zaradzić. Z drugim rodzajem marnotrawstwa żywności, jakim są produkty wysoko przetworzone, których właściwości odżywcze kwestionują autorytety naukowe i światowe gremia opiniotwórcze, walka jest znacznie trudniejsza, choć argumenty mocne.

Takim argumentem jest żywność ekologiczna. Wytworzona w naturalnych warunkach, bez chemii, bez śladów GMO, w klarownej i uproszczonej logistyce „od pola do stołu”, jest alternatywą dla świadomych konsumentów oraz szansą dla producentów rolników.