wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Uprawa malin

Uprawa malin

Polska jest największym producentem malin w Unii Europejskiej oraz trzecim (po Rosji i Stanach Zjednoczonych) producentem tych owoców na świecie. W 2017 roku udział Polski w unijnej produkcji wynosił 53%. Do najczęściej uprawianych odmian należą wyhodowane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach: „Polana”, „Polka”, „Beskid” oraz „Benefis”. W latach 2014-2017 powierzchnia uprawy malin zajmowała od 14 do 30 tys. ha. W urodzajnych latach produkcja malin w Polsce kształtowała się na poziomie ponad 120 tys. ton. Produkowane w Polsce maliny eksportuje się głównie do krajów Unii Europejskiej. Najwięksi odbiorcy to Niemcy, Holandia i Austria. Znaczny popyt na te owoce wykazuje również krajowy sektor przetwórstwa owocowo-warzywnego. Eksport mrożonych owoców malin w latach 2009-2017 wynosił 39-64 tys. ton. Produkowane w Polsce mrożone maliny znajdują nabywców przede wszystkim w krajach UE – Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii. Poza UE trafiają one na Białoruś, do Norwegii i Szwajcarii.

Tak jak przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu każdej innej działalności, tak również przed rozpoczęciem towarowej uprawy malin, należy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Przede wszystkim: – jakim stanowiskiem dysponuję? – czy maliny będą uprawiane konwencjonalnie czy ekologicznie? – jakie będzie przeznaczenie owoców? Czy na rynek świeży czy do przetwórstwa? – czy uprawa będzie prowadzona w gruncie czy pod osłonami? – czy dysponuję wystarczającymi zasobami ludzkimi (lub automatyką) do zbioru owoców?

u Uprawa malin.pdf (1.87 MB, PDF)
Opracowanie: SW