WMODR >> O firmie >>

Z życia WMODR

Lipiec - Sierpień 2020

Data utworzenia: 25-06-2020

Promowanie przedsiębiorczości rolnej poprzez udział gospodarstw w konkursach Nadrzędnymi celami ogólnopolskich konkursów dla rolników jest transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych, otwieranie polskiego rynku rolno-spożywczego na świat oraz wzrost samooceny uczestników konkursów i ich produkcyjnych...
czytaj więcej

Czerwiec 2020

Data utworzenia: 27-05-2020

Doradztwo rolnicze w okresie pandemii Nowa, zaskakująca i niewystępująca dotychczas w naszym życiu rzeczywistość społeczna i gospodarcza wywołana trwającym stanem pandemii, wymaga nietradycyjnych metod oddziaływania doradczego i kontaktu doradca – rolnik. Obowiązujący w Polsce w okresie 14-20 marca br. stan zagrożenia epidemicznego został...
czytaj więcej

Maj 2020

Data utworzenia: 29-04-2020

WMODR jako partner Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS) Funkcjonujące w państwach Unii Europejskiej schematy wdrażania i upowszechniania innowacji rolniczych ewoluowały na przestrzeni lat – od pierwotnego Systemu Wiedzy Rolniczej (Agricultural Knowledge System [AKS]), poprzez System Wiedzy i Informacji Rolniczej (Agricultural Knowledge and...
czytaj więcej

Kwiecień 2020

Data utworzenia: 30-03-2020

Grupy problemowe rolników jako przykład doradztwa grupowego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Szeroko zakrojone zadania wymagają od WMODR oferowania usług doradczych na wysokim poziomie merytorycznym, ale co równie ważne, w formach i metodach atrakcyjnych dla odbiorców tych usług. Stąd też w roku...
czytaj więcej

Marzec 2020

Data utworzenia: 21-02-2020 ; Data modyfikacji: 23-02-2020

Konferencje jako metoda transferu wiedzy Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie rokrocznie organizuje około 40 spotkań o charakterze konferencyjnym i seminaryjnym. W opinii uczestników, i samego organizatora, są one efektywną metodą doskonalenia zawodowego pozwalającą odnowić i uzupełnić kwalifikacje...
czytaj więcej

Luty 2020

Data utworzenia: 27-01-2020

Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie sieci kontaktów - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Z praktycznego punktu widzenia Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) wspomaga optymalne wykorzystanie polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim umożliwiając lepszy przepływ informacji między...
czytaj więcej

Styczeń 2020

Data utworzenia: 23-12-2019

Priorytetowe kierunki działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR) Olsztyński ODR, jak każdy z 16 funkcjonujących w kraju, pracuje na bazie rocznych programów działalności. Zapisane w nich zadania z zakresu doradztwa rolniczego są precyzyjnie opisane co do form, metod oraz zasięgu. Program...
czytaj więcej