WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Październik 2019

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych organizowanych przez WMODR

  • 02 października 2019 r., w siedzibie WMODR w Olsztynie, odbędzie się konferencja pt. „Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne spotkania jest dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 665 550 460.
  • 08 października 2019 r., w siedzibie WMODR w Olsztynie, odbędzie się konferencja pt. „Niewykorzystanie potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim”, organizowana przez Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, we współpracy z WMODR oraz UWM w Olsztynie. Osobą do kontaktu jest prof. Zbigniew Brodziński, tel. 605850187.
  • 10-11 października 2019 r., doradcy WMODR będący rachmistrzami rachunkowości w systemie Polski FADN, spotkają się, by podsumować bieżący rok pracy, wymienić się spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami. Gośćmi spotkania będą pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
  • 23 października 2019 r., w Mazurskim Dworze w Olecku, Siejnik 1, odbędzie się seminarium pt. „Nowe rozwiązania w chowie i hodowli bydła mlecznego”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne jest Dorota Michniewicz, tel. 665 890 158.
  • 29 października 2019 r. w siedzibie WMODR w Olsztynie, odbędzie się seminarium pt. „Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie rolnym”. Osobą do kontaktu jest Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071.

Kiermasz Ogrodniczy Zielona Arena
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska doradczo-informacyjnego WMODR, w dniach 12-13 października 2019 r., podczas kiermaszu oraz targów myśliwskich Hubertus w Expo Mazury w Ostródzie. Więcej o targach na stronie www.expomazury.pl.

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
W Expo Mazury w Ostródzie, w dniach 26-27 października 2019 r., odbędzie się Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Organizatorzy to: WMODR, W-MIR, związki branżowe. W programie wystawy są również prelekcje oraz imprezy towarzyszące. Szczegóły dostępne na www.wmodr.pl oraz www.zagrodaexpo.pl. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się podczas wystawy z dorobkiem hodowlanym naszych producentów.

Warmińsko-Mazurskie forum innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
W dniach 14-15 listopada 2019 r., w Olsztynie, odbędzie się forum, którego celem jest m.in. stworzenie platformy umożliwiającej transfer wiedzy i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, naukowcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie innowacji. Szczegóły dotyczące programu oraz możliwości wzięcia udziału w forum zamieszczone zostaną na www.w-modr.pl.

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania – termin naboru: 25 września – 22 listopada 2019 r.
  • „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”– termin naboru: 30 września – 29 października 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
Targi odbyły się w dniach 07-08 września br. Skupiły ponad 175 wystawców i rzesze zwiedzających. Relacja z targów tutaj.

Sukces w konkursie „Sposób na sukces”
20 września br., w Pałacu Belweder, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w XIX edycji konkursu Sposób na Sukces. Konkurs zorganizowało CDR w Brwinowie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W konkursie oceniane były przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Laureatem II miejsca w kategorii indywidualnej została Grażyna Ławrynowicz, właścicielka Gospodarstwa Agroturystycznego „Mimoza”. Finaliści konkursu, realizując swoje pomysły, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i są jednocześnie przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik