WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Lipiec-Sierpień 2019

Konkurs fotograficzny „Rolnictwo to moja pasja”
WMODR zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest ukazanie piękna warmińsko-mazurskiej wsi i rolnictwa. Zdjęcia wykonane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego można przesyłać do dnia 14 sierpnia br. na adres: j.plonowska@w-modr.pl lub siedziby Ośrodka. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia zamieszczony jest na stronie www.wmodr.pl.

XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” odbędą się w dniach 07-08 września 2019 r. Zaprezentowane zostaną, m.in.: nowoczesne ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, a także rośliny i artykuły szkółkarskie, sadownicze i ogrodnicze. Nie zabraknie żywności tradycyjnej i regionalnej, rękodzieła oraz stoisk informacyjno-doradczych instytucji i jednostek działających na rzecz rolnictwa. Komisarzem targów jest Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542; e-mail: m.fesnak@w-modr.pl.

Szkolenia poświęcone zagadnieniom wdrażania Programu azotanowego
WMODR jest partnerem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przy realizacji projektu szkoleniowego mającego na celu pomoc w przygotowaniu do wdrożenia Programu azotanowego, zarówno doradcom rolniczym, jak i rolnikom. Jednym z etapów projektu są warsztaty dla rolników. Odbędą się one w naszym województwie we wrześniu br. oraz w lutym 2020 roku. Dokładne terminy i miejsca odbywania się warsztatów zamieszczone są na www.wmodr.pl.

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje 3-letnie programy doradcze finansowane ze środków EFRROW. W ramach bezpłatnych programów rolnikom, którzy podpisali z Ośrodkiem umowę na świadczenie usług doradczych, doradca:

  • wykonał analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
  • prowadzi rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów,

a także, w zależności od potrzeb rolnika, który wybiera usługę z poniżej wymienionych, doradca:

  • oceni dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub
  • pomoże w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów BHP lub
  • wyświadczy usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub
  • pomoże w uczestnictwie w systemach jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa ekologicznego.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
Posiadacze użytków rolnych o powierzchni do 75 ha mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego w okresie 01 czerwca 2019 r. – 31 października 2023 r. (jednorazowe dofinansowanie dla danej działki ewidencyjnej w tym okresie). Planowany termin przyjmowania wniosków o refundację kosztów to lipiec br. Wnioski przyjmować będą Wojewódzkie Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – termin naboru: 01 czerwca – 31 lipca 2019 r.
  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF” – termin naboru: 28 czerwca – 27 lipca 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Rolnicy i agrofirmy z Warmii i Mazur wyróżnieni i nagrodzeni
10 czerwca br., w Belwederze, odbyła się uroczysta Gala AgroLigi 2018. Wśród laureatów konkursu byli rolnicy i przedsiębiorcy z naszego województwa: I Wicemistrzem Krajowym w kategorii „Firma” został Browar Kormoran z Olsztyna. Laureatem Krajowym w kategorii „Rolnik” został Krzysztof Pisarewicz z Sarnowa. Konkurs AgroLiga na szczeblu wojewódzkim organizowany jest przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, na szczeblu krajowym - przez redakcję audycji rolnych TVP i stowarzyszenie AgroBiznesKlub, a jego celem jest promocja rolników i firm potrafiących produkować bardzo dobre wyroby na konkurencyjnym rynku rolno-spożywczym.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Za nami finał wojewódzki Olimpiady, który odbył się w dniu 19 czerwca 2019 r. Młodzi rolnicy zmierzyli się z testem oraz zadaniami praktycznymi. Zwyciężył pan Janusz Juniewicz. Relacja z Olimpiady znajduje się na www.wmodr.pl

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik