WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Czerwiec 2019

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Zwycięzców każdej z powiatowych olimpiad przeprowadzonych w okresie marzec - czerwiec br. przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, zapraszamy do udziału w ostatnim etapie olimpiady, czyli rozgrywkach wojewódzkich. Odbędą się one w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniu 19 czerwca 2019 r. Osoba do kontaktu: Ewa Reut, tel. 665 920 617.

Dzień Pola - Wrócikowo 25 czerwca 2019 r.
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie oraz WMODR zapraszają na Dzień Pola. Wydarzenie odbywa się na świeżym powietrzu przy poletkach doświadczalnych i skierowane jest do rolników i osób związanych z rolnictwem chcących zapoznać się z nowymi odmianami roślin uprawnych. Zaplanowano prezentację doświadczeń połączoną z wykładem na temat chorób roślin uprawnych i sposobów ich zwalczania. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego służyć będą radą i pomocą. Obecne będą także firmy z branży rolniczej prezentujące swoje produkty.

Zapraszamy do udziału w formach szkoleniowych organizowanych przez Ośrodek
Na terenie wszystkich powiatów województwa odbywają się szkolenia w formach wiejskich, gminnych i powiatowych poświęcone zagadnieniom produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochronie środowiska, pomocowym środkom finansowym przeznaczonym na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a także aspektom organizacyjnym gospodarstwa rolnego; informacje o tematyce, terminach i miejscach spotkań można uzyskać u Doradców Gminnych, na stronie internetowej Ośrodka oraz aplikacji na telefony komórkowe o nazwie ODR Olsztyn. Szczególnej Państwa uwadze polecamy seminarium „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój ekonomii społecznej” w dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Oddziału WMODR w Olecku przy al. Zwycięstwa 10. Kontakt do organizatora bezpośredniego – Jadwiga Weisbrod, tel. 665 891 872, a także seminarium „Dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” 28 czerwca 2019 r. w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, kontakt – Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel. 665 830 954.

Szkolenia poświęcone zagadnieniom wdrażania Programu azotanowego
WMODR jest partnerem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przy realizacji projektu szkoleniowego mającego na celu pomoc w przygotowaniu do wdrożenia Programu azotanowego, zarówno doradcom rolniczym, jak i rolnikom. Jednym z etapów projektu są warsztaty dla rolników. Odbędą się one w naszym województwie we wrześniu br. oraz w lutym 2020 roku (wyjątek: powiat działdowski i kętrzyński – czerwiec br.). Dokładne terminy i miejsca odbywania się szkoleń zamieszczone są na www.wmodr.pl.

Operacje szkoleniowo-doradcze Ośrodka współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
W ramach konkursu nr 3/2019 regionalna jednostka KSOW województwa warmińsko-mazurskiego dokonała wyboru operacji WMODR do współfinansowania. Są to, m.in. wyjazdy studyjne szklakiem zagród edukacyjnych oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, a także seminaria, konkursy oraz wystawa zwierząt hodowlanych. Szczegóły dotyczące wszystkich operacji zamieszczone są na www.wmodr.pl.

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - termin naboru: 29 marca - 28 czerwca 2019 r.
  • „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” – termin naboru: 02 maja – 12 czerwca 2019 r.
  • „Premie dla młodych rolników” - termin naboru: 31 maja – 29 czerwca 2019 r.
  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - termin naboru: 31 maja – 29 czerwca 2019 r.
  • „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – termin naboru: 01 czerwca – 31 lipca 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik