WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Maj 2019

Czas składania wniosków o płatności obszarowe
Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności zobowiązany jest do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 maja br. Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja br., ale nie później niż do dnia 10 czerwca br., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%. Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa oraz usług wypełniania wniosków przez doradców WMODR.

Majówka Kół Gospodyń Wiejskich
19 maja br., WMODR, Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa zapraszają do udziału w Majówce Kół Gospodyń Wiejskich. W godz. 13:00-17:00 na Starym Mieście w Olsztynie będzie można skorzystać z prezentacji stoisk wystawienniczych Kół Gospodyń Wiejskich.

Seminarium o możliwościach korzystania z dronów w rolnictwie
„Innowacje w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przy wykorzystaniu dronów do teledetekcji multispektralnej w rolnictwie precyzyjnym” to tytuł operacji realizowanej przez WMODR w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W dniach 30-31 maja br. odbędzie się szkolenie teoretyczne oraz praktyczna sesja pracy z dronem. Osoby zainteresowane tematyką spotkania zapraszamy do kontaktu z Radosławem Skudlarzem, tel. 695 551 071.

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” oraz „Rolnictwo ekologiczne” – termin naboru: 15 marca - 15 maja 2019 r.
  • "Modernizacja gospodarstw rolnych - oszba A B C" - termin naboru: 29 marca - 27 maja 2019 r.
  • "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - termin naboru: 29 marca - 28 czerwca 2019 r.
  • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin naboru: 15 kwietnia – 31 maja 2019 r.
  • „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” – termin naboru: 02 maja – 12 czerwca 2019 r.
  • „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – termin naboru: 01 czerwca – 31 lipca 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych działań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
W dniach 07-08 września br. odbędzie się kolejne z cyklicznych wydarzeń targowych organizowane przez WMODR. Na terenie siedziby Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie zwiedzającym zaproponowana zostanie oferta: maszyn i urządzeń rolniczych, pasz i dodatków paszowych, wyposażenia budynków inwentarskich, nawozów i środków ochrony roślin, budownictwa, odnawialnych źródeł energii, krzewów i roślin ozdobnych, wyposażenia ogrodów, żywności tradycyjnej i regionalnej, przetwórstwa rolno-spożywczego. Zapraszamy również do skorzystania z doradztwa instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Komisarzem targów jest Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542.

Za nami XI Wiosenne Targi Ogrodnicze
Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” są wydarzeniem, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem, tak wystawców, jak i zwiedzających. W tym roku tereny wystawowe WMODR przy ul. Jagiellońskiej 91 odwiedziły rzesze osób dokonujących wiosennych ogrodniczych zakupów. Podczas targów prezentowano rośliny i artykuły szkółkarskie, sadownicze i ogrodnicze, maszyny i urządzenia do produkcji ogrodniczej, wyposażenie i aranżację ogrodów, nawozy i środki ochrony roślin, rękodzieło oraz ofertę instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa, w tym szkół rolniczych.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik