WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Wrzesień 2022

Wrzesień 2022

Zapraszamy na XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”, 03-04.09.2022 r.
Targi w tym roku odbędą się w nowej lokalizacji – Lądowisko w Gryźlinach – dającej prawie nieograniczoną powierzchnię wystawienniczą i targową. Różnorodność form doradczych zaplanowanych podczas targów, w opinii organizatora, powinna trafić w gusta i potrzeby rolników i innych osób odwiedzających targi. Dlatego zapraszamy na stoiska wystawców, na Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz bloki szkoleniowe w ramach Forum Innowacji pn. „Głód jakości”.

Będziemy dziękować za plony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich
Specjaliści i doradcy Ośrodka będą uczestniczyć w wojewódzkich obchodach święta rolników w dniu 18.09.2022 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Dożynki to czas podziękowania za plony, prośby o urodzaj w następnych latach oraz zwieńczenie ciężkich prac polowych. To również doskonała okazja do spotkania się rolników. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska doradczego WMODR.

Wyjazd studyjny do grupy producenckiej
28 września br. zrealizowany zostanie wyjazd studyjny do grupy producentów owoców i warzyw „Wysoka Group” w gminie Rychliki, powiat elbląski. Uczestnicy wyjazdu zapoznani zostaną z działalnością grupy, a wykładowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. Katarzyna Brodzińska i prof. Anna Bieniek, wskażą najświeższe i najistotniejsze kwestie w zakresie podejmowania przez rolników grupowej działalności oraz w zakresie sadowniczych upraw na Warmii i Mazurach. Organizator wyjazdu: Renata Gazda, kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, tel. 665 890 151.

Seminarium pn. „Wyzwania środowiskowo-klimatyczne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”
29 września br., w mieście Olecko, odbędzie się seminarium przybliżające zagadnienia warunkujące przyszły okres wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Planu Strategicznego. Organizator bezpośredni: Jerzy Rutkowski, główny specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 665 892 160.

Rozpoczynamy szkolenia pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”
W okresie wrzesień 2022 r. - czerwiec 2024 r. Ośrodek przeprowadzi 110 szkoleń (gminnych) dla 2200 rolników i ich domowników. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez poprawę gospodarski wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów. Szkolenia odbędą się w każdej gminie naszego województwa. O udział w szkoleniu należy zapytać swojego doradcę terenowego. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 14.09.br. w Olsztynku. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.1 PROW na lata 2014-2020.

Rozpoczynamy szkolenia pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”
W okresie wrzesień - grudzień 2022 r. Ośrodek przeprowadzi 20 szkoleń (powiatowych) dla 490 rolników i ich domowników. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez odtwarzanie, ochronę i wzbogacenie różnorodności biologicznej, w tym na obszarze Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów. Szkolenia odbędą się w każdym powiecie naszego województwa. O udział w szkoleniu należy zapytać swojego doradcę terenowego. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 20.09.br. w Fijewie. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.1 PROW na lata 2014-2020.

WMODR świadczy usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje 2-letnie programy doradcze dla 1242 gospodarstw. Doradcy w każdym z tych gospodarstw świadczą usługę dot. ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Wybór pozostałych usług nastąpił w procesie konsultacji rolnika z doradcą i był możliwy z następującego katalogu:

 • ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
 • integrowana ochrona roślin,
 • gospodarowanie na obszarach Natura 2000,
 • działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
 • system rolnictwa ekologicznego,
 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalności po raz pierwszy,
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
 • restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
 • rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 • dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • uczestnictwo w systemach jakości,
 • OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
 • zazielenienie.

Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik