WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Lipiec-Sierpień 2022

Lipiec-Sierpień 2022

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022
Do 7 lipca br. trwać będą spotkania polowe w ramach II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola. Do udziału w spotkaniach z rolnikami zaprosiliśmy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Doświadczenie organizacji dni pola z poprzedniego roku pokazało nam, że są to spotkania oczekiwane, głównie z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu między osobami zainteresowanymi rozwojem rolnictwa, a więc wzrostem ilościowym produkcji i poprawą jakości surowca. Harmonogram wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek
Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego - harmonogramy szkoleń dostępne są na www.wmodr.pl oraz w aplikacji na telefony komórkowe ODR Olsztyn. Informacje o planowanych szkoleniach i pokazach można uzyskać u każdego doradcy terenowego. Ośrodek proponuje szkolenia o tematyce dotyczącej, m.in.: integrowanej ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, żywienia bydła mlecznego, bieżących informacji o działaniach PROW na lata 2014-2020, rachunkowości rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego.

Konkursy WMODR:

  • „Najciekawsza zagroda edukacyjna Warmii i Mazur” – spośród zgłoszonych do konkursu zagród – uczestników Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – komisja wyłoni tę, która charakteryzuje się m.in.: najciekawszą ofertą edukacyjną, atrakcyjnością zajęć, estetyką otoczenia edukacyjnego. Na zgłoszenia zagród czekamy do 15 lipca br. Więcej informacji: Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.
  • „Rolnictwo to moja pasja” – konkurs fotograficzny dla miłośników rolnictwa oraz przyrody Warmii i Mazur. Zdjęcia można przesyłać do Ośrodka do dnia 20 sierpnia br. Oceniane będą w trzech kategoriach: mieszkańcy wsi - ludzie i zwierzęta, wiejski krajobraz, wieś - bezpieczne miejsce. Więcej informacji: Joanna Zarucka, tel. 665 892 879.

XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
Targi odbędą się w dniach 3-4 września br. na terenie lądowiska w Gryźlinach. Zaprezentowana zostanie szeroka oferta maszyn rolniczych i urządzeń do produkcji żywności. Nie zabraknie roślin, artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych. Nabyć będzie można wyroby regionalne i tradycyjne. Targom towarzyszyć będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – bogaty dorobek hodowców z Warmii i Mazur zostanie ukazany szerokiemu gronu odbiorców. Podczas targów zaprosimy Państwa do udziału w IV Forum Innowacji „Głód jakości” – dwudniowa konferencja poświęcona głównie perspektywom rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego. Wystawców prosimy o kontakt z komisarzem targów – Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542. Regulamin wydarzenia i karty zgłoszenia dostępne są TUTAJ.

Lokalne Partnerstwa Wodne
WMODR, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od 2020 roku realizuje koncepcję tworzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW). Podjęta inicjatywa LPW ma na celu zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów działających, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa. Pierwsze, pilotażowe, partnerstwo powstało w 2020 roku na terenie powiatu braniewskiego. W roku 2021 partnerstwa zawiązały się w 9 powiatach naszego województwa. W tym roku powstanie kolejnych 9 partnerstw. Więcej informacji można uzyskać u wojewódzkiego koordynatora LPW dr. Pawła Urbanowicza, tel. 665 895 606.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Za nami finał wojewódzki Olimpiady, który odbył się w dniu 21 czerwca 2022 r. Młodzi rolnicy zmierzyli się z testem oraz zadaniami praktycznymi. Zwyciężył pan Przemysław Łożyński z pow. działdowskiego. Relacja z Olimpiady znajduje się TUTAJ.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik