WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Maj 2022

Maj 2022

Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych
W dniach 7-8 maja br., na ul. Stary Rynek w Elblągu, już po raz drugi, Ośrodek przeprowadzi spotkanie producentów żywności z Warmii, Mazur i Powiśla z konsumentami. Wydarzenie będzie promować produkty regionalne i tradycyjne. Będzie również okazją do pozyskania wiedzy o produkcji żywności, krótkich łańcuchach dostaw oraz nawiązania kontaktów między wystawcami a konsumentami. Ponadto wystawcy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń między sobą, także w zakresie prowadzenia różnych form działalności. Osoba odpowiedzialna za organizację: Marta Bieciuk, kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, tel. 665 890 142.

Kampania składania wniosków o płatności za 2022 rok
Do 16 maja ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Do 31 maja br. odbywają się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 21 czerwca br. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie WMODR oraz w siedzibach ZD.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego w zakresie działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020, w których prowadzone są aktualnie nabory wniosków oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022
W okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. Ośrodek przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. Rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. Zakładamy, że wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. W programie spotkań planujemy, m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki, konsultacje z doradcami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola 2022 w Poświętnym odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo przyszłości”. Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386. Daty spotkań:

 • 6 czerwca - powiat iławski
 • 7 czerwca - powiat nowomiejski
 • 8 czerwca - powiat ostródzki
 • 9 czerwca - powiat olsztyński
 • 10 czerwca - powiat elbląski
 • 20 czerwca - powiat gołdapski
 • 21 czerwca - powiat olecki
 • 22 czerwca - powiat ełcki
 • 23 czerwca - powiat giżycki
 • 24 czerwca - powiat piski
 • 27 czerwca - powiat braniewski
 • 28 czerwca - powiat bartoszycki
 • 29 czerwca - powiat kętrzyński
 • 30 czerwca - powiat węgorzewski
 • 1 lipca - powiat lidzbarski
 • 4 lipca - powiat mrągowski
 • 5 lipca - powiat szczycieński
 • 6 lipca - powiat nidzicki
 • 7 lipca - powiat działdowski

WMODR świadczy usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje 2-letnie programy doradcze dla 1242 gospodarstw. Doradcy w każdym z tych gospodarstw świadczą usługę dot. ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Wybór pozostałych usług nastąpił w procesie konsultacji rolnika z doradcą i był możliwy z następującego katalogu:

 • ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
 • integrowana ochrona roślin,
 • gospodarowanie na obszarach NATURA 2000,
 • działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
 • system rolnictwa ekologicznego,
 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalności po raz pierwszy,
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
 • restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
 • rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 • dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • uczestnictwo w systemach jakości,
 • OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
 • zazielenienie.

Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik