WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Marzec 2022

Marzec 2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniowych organizowanych przez WMODR:

  • 7 marca 2022 r. odbędzie się webinarium pn. „Zarządzanie gospodarstwem rolnym - prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Klaudia Zawacka, specjalista WMODR, tel. 697 632 401.
  • W terminie od 15 marca do 01 kwietnia 2022 r. WMODR przeprowadzi 6 regionalnych szkoleń nt. Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Omówione zostaną zapisane w projekcie dokumentu instrumenty I i II filara WPR. Szkolenia zrealizowane zostaną w formule hybrydy – część uczestników spotka się stacjonarnie, część przez Internet, co pozwoli wziąć udział w szkoleniach wszystkim zainteresowanym tą tematyką. Organizatorami szkoleń są kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Maria Suszko, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 695 990 229.
  • Do 20 marca 2022 r. dostępne jest szkolenie pn. „Dobre praktyki pszczelarskie - skuteczne i bezpieczne zwalczanie warrozy u pszczół miodnych” w formie e-learningu przygotowane przez specjalistów Ośrodka. Uczestnik szkolenia w dogodnym dla siebie czasie, po otrzymaniu danych dostępowych, kształci się samodzielnie. Jest to doskonała forma dla osób ceniących indywidualny tok zdobywania wiedzy. Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym zaliczeniu testu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Rejestracji zamiaru udziału można dokonać przez stronę internetową Ośrodka w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
  • 30 marca 2022 r. odbędzie się webinarium pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich”. Konferencja rozpocznie trzeci etap tworzenia w województwie warmińsko-mazurskim Lokalnych Partnerstw ds. Wody na poziomie powiatów. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące adaptacji rolnictwa do zmian klimatu oraz problematyka melioracji wodnych i nowoczesnych systemów nawadniania upraw rolniczych. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest dr Paweł Urbanowicz, starszy specjalista WMODR, tel. 665 895 606.
  • W marcu br. doradcy terenowi prowadzą szkolenia, które mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych informacji branżowych. Plan szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w zakładce szkolenia. Rejestracji chęci udziału w szkoleniach online można dokonać przez stronę Ośrodka wybierając kolejno: aktualności, wieści z PZDR.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programów planowanych spotkań. Zamieszczone są one na stronie internetowej Ośrodka wraz z informacją o sposobie zarejestrowania się do udziału w spotkaniu.

Kampania składania wniosków o płatności za 2022 rok
Od 15 marca, jak co roku, ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF) – nabór trwa od 28 lutego do 28 kwietnia br.;
  • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” -  nabór trwa do 30 grudnia br.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Polski e-bazarek
Zapraszamy rolników i konsumentów do korzystania z platformy internetowej, dzięki której rolnik bezpłatnie zarejestruje swoje ogłoszenie, łatwo sprzeda towar i zyska darmową promocję, a klient znajdzie ciekawe oferty (z całej Polski) oraz kupi produkty w cenach producenta, bez marży. Więcej informacji o warmińsko-mazurskim e-bazarku udzieli Mirosław Fesnak, kierownik Sekcji Wydawnictw i Informacji, tel. 605 098 542. Zachęcamy również do kontaktu z najbliższym doradcą terenowym w sprawach promocji swoich produktów na powiatowych grupach w serwisie Facebook.

XII Wiosenne Targi Ogrodnicze, 23-24 kwietnia 2022 r.
Targi odbędą się na terenie siedziby Ośrodka w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy już dziś wystawców do zgłaszania udziału w wydarzeniu, a zwiedzających do zaplanowania ostatniego weekendu kwietnia z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, specjalista WMODR, tel. 695 551 071. Ośrodek zastrzega jednak możliwość odwołania targów z uwagi na obowiązujące w planowanym ich terminie obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022
W dniach 06 czerwca-07 lipca br. zapraszamy na 19 powiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Celem II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki z prowadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka, zebrane w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik