WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Lipiec-Sierpień 2021

Trwają Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021
Od 14 czerwca br. Ośrodek realizuje 19 Powiatowych Dniach Pola. Do 09 lipca odbędą się one w następujących powiatach: 

 • 01 lipca - powiat nowomiejski – temat przewodni: "Uprawa zbóż paszowych - fakty i perspektywa";
 • 02 lipca - powiat nidzicki - temat przewodni: "Kukurydza rośliną przyszłości polskiego rolnictwa";
 • 06 lipca - powiat lidzbarski - temat przewodni: "Diagnostyka chwastów jednoliściennych w zbożach";
 • 07 lipca - powiat gołdapski - temat przewodni: "Stan aktualny i perspektywy uprawy kukurydzy";
 • 08 lipca  - powiat olecki - temat przewodni: "Uprawa zbóż a założenia Europejskiego Zielonego Ładu";
 • 09 lipca - powiat szczycieński - temat przewodni: "Diagnostyka chwastów kukurydzy".

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola 2021 w Minikowie odbywającym się pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce”. Spotkania są otwarte dla każdego zainteresowanego rozwojem regionalnego i krajowego rolnictwa. Spotkajmy się na polu!

Zapraszamy do udziału w różnych formach przekazywania wiedzy przez WMODR

 • Od 07 czerwca br. Ośrodek powrócił do organizacji stacjonarnych grupowych form doradczych, a więc szkoleń, pokazów, warsztatów, seminariów, konferencji i in.
 • Nadal odbywają się spotkania online prowadzone przez doradców mające na celu przekazanie najświeższych, ważnych i ciekawych informacji dot. rolnictwa i obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje o formach, terminach i tematach spotkań zawsze można uzyskać bezpośrednio u doradcy terenowego i na stronie internetowej Ośrodka.

Lokalne Partnerstwa Wodne
WMODR, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od 2020 roku realizuje koncepcję tworzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW). Podjęta inicjatywa LPW ma na celu zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów działających, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa. Pierwsze, pilotażowe, partnerstwo powstało w 2020 roku na terenie powiatu braniewskiego. W tym roku partnerstwa zawiązały się w 9 powiatach naszego województwa. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska pod nr. tel. 89/ 535 76 84. 

Konkursy WMODR:

 • Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie – eliminacje powiatowe odbywają się w terminie: 14 czerwca - 16 sierpnia br. Rozgrywki wojewódzkie zaplanowane są na dzień 09 września br. w Centrum WMODR w Olsztynie. Kontakt do organizatora bezpośredniego pod nr. tel. 89/ 535 76 84 w. 46.
 • Konkurs fotograficzny „Rolnictwo to moja pasja” – celem konkursu jest ukazanie piękna warmińsko-mazurskiej wsi i rolnictwa. Zdjęcia wykonane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego można przesyłać do dnia 21 sierpnia br. Kontakt do organizatora bezpośredniego pod nr. tel. 89/ 535 76 84 w. 44.
 • W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane – na prace konkursowe, w dowolnej formie literackiej, zawierające wspomnienia, oczekujemy do 30 września br. Więcej informacji pod nr. tel. 89/ 535 76 84 w. 49.

Szczegółowe informacje o konkursach (regulaminy, karty zgłoszeń, terminy, adresy) są dostępne na stronie internetowej Ośrodka.

XXVII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” 
Wydarzenie planujemy zorganizować w dniach 04-05 września br. Zaprezentowane zostaną, m.in.: nowoczesne ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, a także rośliny i artykuły szkółkarskie, sadownicze i ogrodnicze. Nie zabraknie żywności tradycyjnej i regionalnej, rękodzieła oraz stoisk informacyjno-doradczych instytucji i jednostek działających na rzecz rolnictwa. Komisarzem targów jest Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542; e-mail: m.fesnak@w-modr.pl.

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje dwie operacje doradcze finansowane ze środków EFRROW. W ramach bezpłatnych programów doradczych, dwu- i trzyletnich, rolnikom, którzy podpisali z Ośrodkiem umowę na świadczenie usług doradczych, doradca wykonuje szereg czynności, m.in. z zakresu:

 • analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,
 • rachunkowości w gospodarstwie,
 • ograniczania zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego,
 • dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności
 • dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • integrowanej ochrony roślin, w tym oceny zagrożenia agrofagami i pomocy w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów, 
 • uczestnictwa w systemach jakości, systemie rolnictwa ekologicznego, 
 • programu rolno-środowiskowo-klimatycznego,
 • modernizacji lub restrukturyzacji gospodarstwa,
 • zazielenienia.
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik