WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Marzec 2021

Zapraszamy do udziału w konferencjach online organizowanych przez WMODR:

  • 9 marca 2021 r. odbędzie się konferencja pn. „Co nowego w sadach i jagodnikach”. Przybliżymy zagadnienia związane m. in. z precyzyjnym nawadnianiem, uprawą pod osłonami, ochroną roślin przy ograniczonym dostępie do substancji aktywnych. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Maja Jurczak, starszy specjalista WMODR, tel. 665 991 329.
  • 24 marca 2021 r. odbędzie się konferencja pn. „Aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie”. Ideę powstających Lokalnych Partnerstw ds. Wody na poziomie powiatów przybliży dr Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w MRiRW. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, melioracji wodnych oraz nowoczesnych systemów nawadniania upraw rolniczych. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest dr Paweł Urbanowicz, starszy specjalista WMODR, tel. 665 895 606.
  • 25 marca 2021 r. odbędzie się seminarium pn. „Wykorzystanie programów komputerowych służących do zarządzania gospodarstwem rolnym, w tym publiczna aplikacja do złożenia wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Klaudia Miziej, specjalista WMODR, tel. 697 632 401.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programów planowanych spotkań. Zamieszczone są one na stronie internetowej Ośrodka wraz z informacją o sposobie zarejestrowania się.

Kampania składania wniosków o płatności za 2021 rok
Od 15 marca, jak co roku, ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” -  nabór trwa do 26 marca 2021 r.
  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – nabór trwa do 29 marca 2021 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Gospodarstwa demonstracyjne jako liderzy rozwoju
Nowością w pracy doradczej w 2021 roku będą organizowane w każdym powiecie województwa Powiatowe Dni Pola. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o  podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Celem Powiatowych Dni Pola będzie umożliwienie rolnikom porównania, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Poprzez udział w Powiatowych Dniach Pola umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki z prowadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka, zebrane w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej.
Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik