WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Grudzień 2020

Program działalności WMODR na rok 2021 uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy WMODR
Priorytety w pracy doradczej Ośrodka w roku 2021 będą następujące:

 • upowszechnianie informacji na temat ASF i grypy ptaków,
 • dostosowanie do zmian klimatycznych oraz ochrona wód i powietrza,
 • produkcja żywności wysokiej jakości,
 • produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzanie jej na rynek na małą skalę,
 • współpraca i różne formy wspólnego działania,
 • prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników,
 • wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Zapraszamy do korzystania z internetowych form przekazywania wiedzy przez WMODR
Webinaria - organizowane przez specjalistów Centrum i Oddziału, 2-3 godzinne spotkania z udziałem przedstawicieli nauki i specjalistów-ekspertów; celem spotkań jest przekazanie wiedzy pozwalającej odnowić lub uzupełnić kwalifikacje rolnicze i okołorolnicze.

WEBINARIA w grudniu br.

 • 01.12.2020 r. godz. 10:00 Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów województwa warmińsko-mazurskiego, cz. I
 • 03.12.2020 r. godz. 9:50 Dobrostan zwierząt gospodarskich
 • 04.12.2020 r. godz. 10:00 Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zróżnicowanego rozwoju
 • 07.12.2020 r. godz. 10:00 Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego
 • 08.12.2020 r. godz. 10:00 Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolnym – perspektywy rozwoju
 • 09.12.2020 r. godz. 10:00 Rozwiązania technologiczne z zakresu produkcji roślinnej
 • 10.12.2020 r. godz. 10:00 Dobre praktyki pszczelarskie – optymalne użytkowanie matek pszczelich
 • 15.12.2020 r. godz. 10:00 Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów województwa warmińsko-mazurskiego, cz. II

Rejestracji chęci udziału można dokonać poprzez stronę internetową Ośrodka lub w dniu webinarium dołączyć do spotkania na głównej stronie WMODR.

Szkolenia online - organizowane przez doradców terenowych, oprócz treści merytorycznych na wybrany temat, mają na celu przekazanie informacji o aktualnej sytuacji w rolnictwie, m.in. przypomnienie różnych terminów administracyjnych obowiązujących rolników, wskazanie terminów trwających i planowanych naborów wniosków do działań PROW wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawienie teraźniejszej oferty doradczej Ośrodka. Plan szkoleń online zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w zakładce szkolenia.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę Ośrodka wybierając kolejno: aktualności, wieści z PZDR, ewentualnie interesujący powiat, choć w przypadku szkoleń online nie obowiązuje żaden podział terytorialny.

Szkolenia e-learningowe - odbywają się w dogodnym dla uczestnika czasie, tzn. dzięki nadanym przez WMODR uprawnieniom (login i hasło) uczestnik otrzymuje dostęp do treści przygotowanych przez specjalistów Ośrodka i kształci się samodzielnie. Doskonała forma dla osób ceniących indywidualny tok zdobywania wiedzy. Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym zaliczeniu testu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Dostępne szkolenia e-learningowe:

 • „Zasady przeciwdziałania chorobom trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem Afrykańskiego Pomory Świń”;
 • „Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP”.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową Ośrodka w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Planowane do uruchomienia szkolenia e-learningowe w najbliższym czasie to:

 • zwiększanie retencji, powtórne wykorzystanie wody w gospodarstwie;
 • zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników i ich domowników;
 • hodowla, chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich, w tym zasady uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią;
 • dziedzictwo kulinarne wsi jako produkt turystyczny regionu.

Udział w powyższych internetowych formach przekazywania wiedzy jest bezpłatny. Dokładamy wszelkich starań, aby ten kanał komunikacji Ośrodka z rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich charakteryzował się jakością merytoryczną, był łatwy w obsłudze i pasował do indywidualnych preferencji odbiorców.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik