WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Czerwiec 2020

Doradztwo rolnicze w okresie pandemii
Nowa, zaskakująca i niewystępująca dotychczas w naszym życiu rzeczywistość społeczna i gospodarcza wywołana trwającym stanem pandemii, wymaga nietradycyjnych metod oddziaływania doradczego i kontaktu doradca – rolnik.

Obowiązujący w Polsce w okresie 14-20 marca br. stan zagrożenia epidemicznego został zmieniony 20 marca br. na stan epidemii i utrzymuje się do dzisiaj (26 maja br.). Ponad dwumiesięczny okres funkcjonowania Ośrodka w zmienionych warunkach w zakresie organizacji pracy, przestrzegania higieny i obsługi interesantów, zaskutkował wprowadzeniem w życie nowych form i metod świadczenia doradztwa rolniczego. Godna uznania jest postawa pracowników zaangażowanych w proces obmyślania, przygotowania i wdrożenia nowych sposobów doradzania i ich bezpiecznych warunków, natomiast doradcy, którzy dołożyli wszelkich starań, by zapewnić ciągłość i kompleksowość wsparcia dla rolników, potwierdzili swoją rolę społeczną w środowisku lokalnym.

Okres 16 marca – 4 maja 2020 r.
Początkowy okres zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 to praca zdalna pracowników Ośrodka, charakteryzująca się przede wszystkim kontaktem telefonicznym i internetowym z klientami oraz brakiem możliwości przeprowadzania grupowych form kształcenia (szkoleń, konferencji, pokazów, olimpiad, in.). W przypadkach koniecznego przekazania dokumentów, stworzono możliwość wykorzystania skrzynek podawczych.

Rolnicy bardzo cenili sobie szczególnie kontakt telefoniczny z doradcami. Od 15 marca br. możliwe było składanie do ARiMR wniosków o płatności: bezpośrednie, obszarowe PROW, dobrostanowe, trwały również nabory wniosków do wybranych działań PROW – czas ten został spożytkowany właśnie na konsultowanie z doradcami możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, wymogów koniecznych do spełnienia, by kwalifikować się do danego działania. Doradcy, obok szeregu działań doradczo-administracyjnych, prowadzili także monitoring pól i sygnalizowali pojawy agrofagów na pszenicy i rzepaku. Ważnym zadaniem była diagnoza sytuacji w gospodarstwach w dobie pandemii i określenie potrzeb oraz spodziewanych problemów w dalszym ich funkcjonowaniu – doradcy przeprowadzili ponad 3 700 rozmów, z których wnioski zebrano w odpowiedzi ankietowe. Będą one pomocne do opracowania programów pomocowych, a także do realizacji polityki rolnej państwa.

Główne narzędzie komunikacji specjalistów z Centrum WMODR i Oddziału w Olecku z otoczeniem to, prócz telefonów, strona internetowa i profil na facebooku. W tych narzędziach zrodziły się ciekawe rozwiązania: na stronie internetowej umieszczono okienko czatu do bieżącej wymiany informacji w formule: pytanie rolnika - odpowiedź specjalisty oraz forum dyskusyjne jako platformę wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami przy udziale specjalistów Ośrodka. Niemożliwe do przekazania podczas szkoleń treści uzyskały formę broszur i ulotek i stale są dostępne do pobrania na stronie internetowej WMODR. Najświeższe i najważniejsze informacje z branży rolniczej zamieszczane były i są na profilu Ośrodka na najpopularniejszym dzisiaj serwisie społecznościowym facebook. W omawianych mediach pojawiły się krótkie wywiady ze specjalistami WMODR na tematy rolnicze aktualnie istniejące w przestrzeni publicznej.

Aby ułatwić rolnikom zbyt swoich produktów, a konsumentom podać informacje o dobrej, polskiej żywności „od rolnika”, Ośrodek stworzył na facebooku powiatowe grupy „Bazarek WMODR” dając realną możliwość skrócenia łańcucha żywnościowego poprzez zamieszczanie ogłoszeń #sprzedam, #kupię, #oddam. Unikalne, regionalne, szczególnie poszukiwane surowce i produkty są zbierane na grupie wojewódzkiej. Do dnia 26 maja br. Ośrodek administrował 150 ogłoszeniami, z  4 000 członków wszystkich grup.

Okres po 4 maja 2020 r.
Nastąpiło odwołanie warunków pracy zdalnej i powrót do obsługi rolników w kontakcie bezpośrednim przy zachowaniu środków ostrożności zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy. Umacniającymi morale pracowników Ośrodka, jako grupy współpracujących ze sobą osób, były indywidualne wypowiedzi pracowników, którzy podczas wewnętrznej telenarady w dniu 30 kwietnia br. wyrażali zadowolenie z decyzji Dyrektora WMODR o możliwości „normalnej” (nie zdalnej) pracy z rolnikami. Decyzja ta napawa nadzieją na powrót do schematów sprzed wybuchu pandemii. Choć nie mogą zostać przywrócone wszystkie metody pracy Ośrodka (nadal nie są organizowane grupowe formy spotkań), dopracowano się metod, wcześniej stosowanych sporadycznie lub w ogóle.

Po pewnym czasie przygotowań technicznych i administracyjnych Ośrodek przeprowadził pierwsze seminarium internetowe dot. zarządzania zasobami wodnymi. Zainteresowanie ze strony rolników, innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji działających na rzecz wsi, było satysfakcjonujące dla organizatora, co przełożyło się na decyzję o kontynuowaniu tej metody transferu wiedzy – najbliższe webinarium odbędzie się 3 czerwca br., początek o godz. 10:00 i poświęcone będzie zagadnieniom produkcji ziemniaka.

Trwają prace nad przygotowaniem szkoleń przy użyciu technologii informatycznej bez konieczności fizycznej obecności w sali szkoleniowej (e-learning). Planuje się ich uruchomienie dla rolników w II połowie roku.

Zapraszamy do korzystania z doradztwa świadczonego przez WMODR. Dokładamy wszelkich starań, aby formy tego doradztwa były dla Państwa przyjazne, dogodne i efektywne. Bądźmy w kontakcie!

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik