WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Marzec 2020

Konferencje jako metoda transferu wiedzy
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie rokrocznie organizuje około 40 spotkań o charakterze konferencyjnym i seminaryjnym. W opinii uczestników, i samego organizatora, są one efektywną metodą doskonalenia zawodowego pozwalającą odnowić i uzupełnić kwalifikacje zawodowe.

Cel i jakość spotkań
Podstawą wiedzy są informacje i dane. Badania nad nowymi rozwiązaniami produktowymi i usługowymi są domeną uczelni, natomiast transfer wiedzy możliwy jest, m.in. dzięki jednostkom wspierającym kontaktowanie się sfery nauki ze sferą producencką. WMODR, organizując rolnicze spotkania branżowe, stwarza płaszczyznę przede wszystkim do poszukiwania rozwiązań problemów. Poszukiwania te umożliwia dyskusja i konsultowanie nowości. W organizacji konferencji wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie Ośrodka w tym zakresie. Zarówno tematy spotkań (ich aktualność i znaczenie gospodarcze), jak i prelegenci, m.in. uznani w branży specjaliści z ośrodków naukowych, nasi specjaliści i doradcy, a także praktycy produkcyjni, tj. rolnicy-liderzy oraz przedstawiciele podmiotów produkujących dla rolnictwa, są dobierani z najwyższą starannością.

Razem łatwiej
Przy organizacji konferencji współpracujemy z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, związkami branżowymi i zawodowymi rolników, jednostkami, podmiotami, instytucjami, dla których rolnictwo i obszary wiejskie stanowią centrum ich działalności, jednostkami samorządu terytorialnego, firmami oferującymi środki do produkcji rolniczej. Połączenie wysiłku czasowego i finansowego kilku podmiotów, pod egidą WMODR, poświęconego organizacji konferencji, zawsze wpływa korzystnie na rezultat spotkania, w porównaniu do efektów działania w pojedynkę tych podmiotów.

Informacja daje rozwój
Nieustanna edukacja oraz wykorzystanie metod transferu wiedzy, obok właściwych rozwiązań legislacyjnych, to główne czynniki rozwoju gospodarczego. Dlatego zapotrzebowanie na informację nigdy się nie zmniejsza, gdyż proces zmian rozwojowych charakteryzuje ciągłość. W otaczającej nas, wszechobecnej informacji, warto wybrać tę, która jest do nas skierowana – branżowo, zawodowo, hobbystycznie. Warto zatem zwrócić uwagę na tematy spotkań proponowanych przez WMODR.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach zaplanowanych w I półroczu 2020 roku:

Marzec:

 • 04.03.2020 r. "Szkolenie dla hodowców i producentów bydła mięsnego", Olsztyn, siedziba WMODR,
 • 10.03.2020 r. "Nowe rozwiązania w produkcji sadowniczej", Olsztyn, siedziba WMODR,
 • 11.03.2020 r. "Konkurencyjność rolnictwa polskiego – w jakim kierunku idziemy?", Olecko, siedziba Oddziału WMODR,
 • 18.03.2020 r. "Aktualne problemy w uprawie roślin bobowatych", Olsztyn, siedziba WMODR,
 • 23.03.2020 r. "Spotkanie podsumowujące osiągnięcia hodowców bydła mlecznego z obszaru EGO", Olecko, siedziba Oddziału WMODR,
 • 24.03.2020 r. "Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym", Olsztyn, siedziba WMODR.

Kwiecień:

 • "Odnawialne źródła energii w gospodarstwie – perspektywy rozwoju", Olecko,
 • "Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych", Olsztyn.

Czerwiec:

 • "Specyfika uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa województwa warmińsko-mazurskiego", Olsztyn,
 • "Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 w kontekście Planu strategicznego", Olsztyn,
 • "Dobre praktyki działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich", Olecko,
 • "Innowacje marketingowe w kreowaniu wizerunku marki lokalnej", szkolenie wyjazdowe.
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik