WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Grudzień 2019

Priorytety w pracy doradczej Ośrodka w roku 2020 są następujące:

 • upowszechnianie informacji na temat ASF,
 • ochrona wód i powietrza, uwzględniająca wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu gospodarowania wodą w gospodarstwie,
 • upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności,
 • upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji,
 • promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania (formalnych i nieformalnych),
 • wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej z wykorzystaniem potencjału naturalnego, kulturowego oraz społecznego obszarów wiejskich,
 • wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.

Dobrostan zwierząt – konferencja WMODR 11 grudnia 2019 r.
Zapraszamy na konferencję poświęconą tematom przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz zarządzaniu stadem bydła mlecznego. Konferencja odbędzie się w Olsztynie, informacji o spotkaniu udziela Sylwia Walesieniuk, tel. 665 880 978.

Nabory wniosków PROW

 • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – termin naboru: 27 sierpnia – 31 grudnia 2019 r.
 • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin naboru: 28 października – 13 grudnia 2019 r.
 • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – termin naboru: 21 listopada – 20 grudnia 2019 r.
 • „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – termin naboru: 29 listopada – 28 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań i działania PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje 3-letnie programy doradcze finansowane ze środków EFRROW. W ramach bezpłatnych programów rolnikom, którzy podpisali z Ośrodkiem umowę na świadczenie usług doradczych, doradca:

 • wykonał analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
 • prowadzi rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów,

a także, w zależności od potrzeb rolnika, który wybiera usługę z poniżej wymienionych, doradca:

 • oceni dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub
 • pomoże w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów BHP lub
 • wyświadczy usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub
 • pomoże w uczestnictwie w systemach jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa ekologicznego.

III Warmińsko-mazurskie forum innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Zarówno część wspólna forum, jak i sesje panelowe, były doskonałą okazją do nawiązania współpracy pomiędzy nauką, praktyką rolniczą i przemysłem. Tematyka innowacji w nawożeniu, uprawa i chów metodami ekologicznymi, nowości w chowie bydła mięsnego oraz organizacja rynku żywności regionalnej i ekologicznej skupiła ponad 120 osób. Relacja z forum znajduje się w zakładce Aktualności / Informacje.

 

 

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik