WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Listopad 2019

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych organizowanych przez WMODR

  • 27 listopada 2019 r., w siedzibie WMODR w Olsztynie, odbędzie się konferencja pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne spotkania jest dr inż. Paweł Urbanowicz, tel. 665 895 606.
  • 28 listopada 2019 r., w siedzibie WMODR w Olsztynie, odbędzie się konferencja pt. „Aktualne problemy w uprawie zbóż i rzepaku”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne spotkania jest pani Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
W dniach 14-15 listopada 2019 r., w Olsztynie, WMODR przeprowadzi III Forum Innowacji, którego celem jest stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami zainteresowanymi innowacyjnością w sektorze rolnictwa w celu tworzenia grup operacyjnych EPI. Forum przyczyni się również do upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz do wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. O zakwalifikowaniu do udziału w forum decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne spotkania jest dr inż. Elżbieta Kaczyńska, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, tel. 695 550 987.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania – termin naboru: 25 września – 22 listopada 2019 r.
  • „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” - termin naboru: 7 października – 20 listopada 2019 r.
  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – termin naboru: 28 października – 22 listopada 2019 r.
  • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin naboru: 28 października – 13 grudnia 2019 r.
  • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – termin naboru: 21 listopada – 20 grudnia 2019 r.
  • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – termin naboru: 27 sierpnia – 31 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań i działania PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2019 rok
16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 rok. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, a od dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Pula środków  przeznaczonych w roku 2019 na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolników.  Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników.

Targi organizowane przez WMODR w 2020 roku

  • XII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” odbędą się w dniach 25-26 kwietnia 2020 r. Komisarzem targów jest pan Marcin Cyrankowski, tel. 695 990 231; e-mail: m.cyrankowski@w-modr.pl.
  • XXVII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” odbędą się w dniach 05-06 września 2020 r. Komisarzem targów jest pan Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542; e-mail: m.fesnak@w-modr.pl.
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik