WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie dla członków komisji szacujących szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Data utworzenia: 15-04-2019 ; Data wydarzenia: 15-04-2019 ; Powiat: nidzicki

Szkolenie dla członków komisji szacujących szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

W dniu 15.04.2019 r. w powiecie nidzickim, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nidzicy, odbyło się szkolenie dla członków komisji szacujących szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Uczestnikami szkolenia byli zgłoszeni do udziału w pracach komisji przedstawiciele urzędów gmin, PZDR oraz przedstawiciele W-MIR z powiatów: nidzickiego, działdowskiego i szczycieńskiego.

Podczas szkolenia omówiono problematykę związaną z zasadami szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Przedstawiono także metodykę wypełniania protokołów z szacowania szkód oraz obieg dokumentacji w tym zakresie.

Opracowanie: Artur Jankowski