wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Prawo wodne

Data utworzenia: 06-11-2023 ; Data wydarzenia: 27-10-2023 ; Powiat: iławski

Dnia 27 października 2023 odbyło się szkolenie projektowe z prawa wodnego, miejscem spotkania był Pałac Bałoszyce (gm. Susz). Problematyka szkolenia dotyczyła m.in. zarządzania wodami, ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany oraz zabiegów agrotechnicznych przeciwdziałających skutkom suszy. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W wydarzeniu uczestniczyło 21 rolników z gminy Kisielice. Szkolenie sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Opracowanie: Michał Knoblauch