wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Demonstracja "Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych"

Data utworzenia: 06-11-2023 ; Powiat: nowomiejski

w Ramach projekru w dniu 10 października 2023r. odbyła się pierwsza wizyta w ramach demonstracji "Nowoczesne technologie chwou i hodowli bydła ras mięsnych" Spotkanie to odbyło się w gospodarstwie rolnym państwa Golmanowskich z Sugajenka gmina Kurzętnik. Omówiono żywienie bydła opasowego oraz zaprezentowano obiekt demonstracyjny jako efekt poprawy efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego, implementację inteligentnego i bezstresowego monitorowania zdalnego zmian masy ciała  bydła oraz zdalnego monitorowania zmian masy ciała zwierząt utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym. Bydło w obiekcie demonstacyjnym rasa mięsna Hereford.

Źródło: opracowanie własne
Opracowanie: Grzegorz Kowalski