wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wyjazd demonstracyjny do gospodarstwa BIOTAURUS

Data utworzenia: 03-11-2023 ; Data wydarzenia: 18-10-2023 ; Powiat: szczycieński

18 października 2023 rolnicy z powiatu szczycieńskiego wraz z doradcą Elżbietą Czaplicką mieli okazję wziąć udział w demonstracji z zakresu nowoczesych technologii chowu bydła ras mięsna. Demonstracja odbyła się w gospodarstwie BIOTAURUS Sp. z o.o. położonym w miejscowości Smolno w gminie Małdyty. Gospodarstwo prowadzi hodowlę bydła mięsnego rasy hereford. Produkcja roślinna gospodarstwa to trwałe użytki zielone, które są zabezpieczeniem paszowym dla zwierząt. Latem zwierzęta żywią się głównie zielonką na pastwisku, zimą dokarmiane są sianokiszonką.

Sianokiszonka jest badana przez ekspertów z SGGW w Warszawie, ponieważ doświadczenie nauczyło właściciela, że pasza dla bezpieczeństwa stada musi być dobrej jakości. Kiszonka bez wartości odżywczych porowadzi do głębokiego niedożywienia bydła, a odbudowanie strat jest bardzo pracochłonne, kosztowne i wymaga dużo czasu. 

Rozwiązaniem innowacyjnym, na które zdecydowało się gospodarstwo jest zamontowanie inteligentnego systemu monitoringu zmiany masy ciała bydła  - CalmScale.  W skład systemu wchodzą: boks zlokalizowany bezpośrednio w obszarze pojenia zwierząt oraz  zintegrowana infrastruktura informatyczna niezbędna do identyfikacji poszczególnych osobników stada. Dostęp do poidła jest możliwy wyłącznie po wejściu zwierzęcia do stacji. Stacja jest wyposażona w system do pomiaru masy ciała zwierzęcia. Identyfikacja zwierzęcia odbywa w obszarze pojenia poprzez znaczniki i anteny RFID, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację oraz określenie wagi danego osobnika. Waga i dane zwierzęcia zostają zarejestrowane w systemie informatycznym, gdzie po przetworzeniu są dostępne dla właściciela lub osoby zarządzającej dobrostanem zwierząt.

Celem zainstalowania systemu w gospodarstwie jest  bezstresowy i zindywidualizowany monitoring masy i tempa wzrostu zwierząt utrzymywanych grupowo. 

Wyjazdy demonstracyjne powtórzą się jeszcze dwa razy w nadchodzącym roku, tak aby uczestniczący w nim rolnicy i doradcy mogli zaobserwować wyniki zaistalowania CalmScale, oraz przedyskutować z włąścicielem jego spostrzeżenia. 

 

Opracowanie: Elżbieta Czaplicka