wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Demonstracja z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Data utworzenia: 31-10-2023 ; Powiat: nowomiejski

W dniu 24.10.2023r. odbyła się pierwsza wizyta demonstracyjna rolników z powiatu nowomiejskiego. Demonstracja z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych, realizowana w gospodarstwie rolnym Państwa Golmanowskich w miejscowości Sugajenko. Podczas spotkania został przedstawiony temat żywienia bydła opasowego oraz zaprezentowany opis obiektu demonstracyjnego, który dotyczy poprawy efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego poprzez implementację inteligentnego, bezstresowego, zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła - CalmScale. System w gospodarstwie będzie wykorzystywany do bezstresowego i zdalnego monotorowania zmian masy ciała zwierząt w systemach wolnostanowiskowych bydła mięsnego rasy Hereford.

Źródło: opracowanie własne
Opracowanie: Sabina Obuchowska