wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Pokaz pobierania próbek glebowych

Data utworzenia: 02-10-2023 ; Data wydarzenia: 29-09-2023 ; Powiat: iławski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubawie propaguje ideę pobierania próbek glebowych do badań agrochemicznych w formie organizowania cyklicznie pokazów w różnych miejscach na terenie gminy. W tym roku taki pokaz odbył się w Złotowie na polu pokazowym Pana Wojciecha Orzechowskiego w dniu 29 września. Organizatorem i wykładowcą wydarzenia był doradca ZD Iława – Szymon Karpiński. Wśród obecnych był również przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z Olsztyna - Pan Michał Jankowski. Omówił on zasady oraz wskazał najczęstsze błędy podczas pobierania próbek, następnie przeprowadził praktyczne pozyskanie próbki z działki demonstracyjnej. W trakcie pokazu pracownicy ODR-u udzielali informacji na temat dofinansowania do wapnowania. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział kilkunastu rolników ze Złotowa i okolic.

Opracowanie: Szymon Karpiński