wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Premie dla Młodych Rolników został wydłużony nabór wniosków

Data utworzenia: 25-09-2023 ; Powiat: działdowski

Obecnie trwa nabór wniosków na Premie dla Młodych Rolników w wysokości 200 tys. zł, który został wydłużony do 16.10.2023. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc może starać się osoba w wieku od 18 do 40 lat (nie ukończyła 41 lat na dzień składania wniosku), która albo rozpoczyna działalność rolniczą, albo prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.  Musi posiadać numer identyfikacyjny gospodarstwa oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnienie ich w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii. Aby wniosek był rozpatrzony trzeba uzyskać minimum 7pkt. 

Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 140 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a drugą – 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu.  70 proc. premii należy zainwestować w środki trwałe i można wykorzystać na zakup m.in.: gruntów rolnych; nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia – w tym sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży; zwierząt gospodarskich lub na budowę czy modernizację budynków gospodarczych. Pozostałe 30 proc. premii można przeznaczyć na zakup środków obrotowych. Premii nie będzie można otrzymać na zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także na budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Opracowanie: Anetta Jasińska ZD Działdowo