wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Pomoc Suszowa 2023

Data utworzenia: 28-08-2023 ; Data wydarzenia: 28-08-2023 ; Powiat: olsztyński

Rolnik może zgłaszać szkody w aplikacji, ale wniosek wyśle dopiero 20 września!

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ –dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023/

Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  1. numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich
  3. skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  4. dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej.

BARDZO WAŻNE!

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października !

Materiały
https://aplikacje.gov.pl/app/susza
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023

Opracowanie: Anika Karolak