wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – Rolniku sprawdź, czy to się opłaca.

Data utworzenia: 14-08-2023 ; Powiat: gołdapski

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – Rolniku sprawdź, czy to się opłaca.

Do 31 sierpnia 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach płatności  dla małych gospodarstw. Płatność ta zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.

Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Warunki:

  • gospodarstwo o powierzchni do 5 ha;
  • złożony wniosek o płatności bezpośrednie w 2022 roku i 2023 roku

Stawka ryczałtu to 225 euro/ha.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Rafał Wronowski