wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

PŁATNOŚĆ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW

Data utworzenia: 14-08-2023 ; Data wydarzenia: 14-08-2023 ; Powiat: działdowski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków w ramach płatności  dla małych gospodarstw, który potrwa do 31 sierpnia 2023r. Płatność ta zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.
Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.
Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa o powierzchni do 5 ha oraz złożony wniosek o płatności bezpośrednie w 2022 roku i 2023 roku
Stawka ryczałtu to 225 euro/ha.
W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.
Wzór oświadczenia do pobrania na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Opracowanie: Magdalena Galińska, ZD Działdowo