wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Płatność dla małych gospodarstw

Data utworzenia: 14-08-2023 ; Data wydarzenia: 14-08-2023 ; Powiat: kętrzyński

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Więcej informacji w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

 

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Joanna Rabij