wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Płatność dla małych gospodarstw, stawka 225 EUR/ha

Data utworzenia: 14-08-2023 ; Powiat: węgorzewski

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana na podstawie złożonego przez Rolnika żądania, jeżeli łączna powierzchnia:
* gruntów objętych obszarem do PWD wynosi co najmniej 1ha  oraz
* użytków rolnych będących w posiadaniu Rolnika w dniu 31 maja br wynosiła nie więcej niż 5ha.
Płatność dla małych gospodastw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie i wynosi 225 euro/ha. Jeśli chcesz sprawdzić co Ci się bardziej opłaca to odwiedź
Zespół Doradców w Węgorzewie .
Termin złożenia żądania jest do 31sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Opracowanie: Justyna Nowak

Opracowanie: Justyna Nowak