wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Płatność dla małych gospodarstw - ryczałt 225 EUR/ha

Data utworzenia: 11-08-2023 ; Powiat: mrągowski

Wystarczy tylko oświadczenie, aby gospodarstwo do 5 ha otrzymało dopłatę ryczałtową 225 euro do hektara.
Intencją wyżej wymienionego wsparcia jest zastąpienie ryczałtem płatności bezpośrednich.

Płatność będzie przyznawana na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeżeli:
1) we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:
        a) gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu         tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
        b) użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha,
2) w decyzji, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 r. powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do JPO jest większa od zera.

W przypadku żądania płatności dla małych gospodarstw płatność ta zastąpi wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności. Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Uwaga: Nie należy utożsamiać żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw z systemem małych gospodarstw, który funkcjonował do kampanii 2022. Obecna płatność obowiązuje tylko dla kampanii 2023 i może z niej skorzystać każdy rolnik, który spełnia wskazane wyżej warunki. 

Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw nie są zwolnieni z warunkowości. 

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się na stronie internetowej ARiMR ( https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023 )

Doradcy ODR w Mrągowie udzielają informacji i pomocy w tym przedmiocie.
 

Opracowanie: Robert Popławski