wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Susza

Data utworzenia: 01-08-2023 ; Data wydarzenia: 01-08-2023 ; Powiat: giżycki

W celu uzyskania odszkodowania za szkody spowodowane przez suszę w roku 2023 należy złożyć wniosek przez aplikację suszową.
Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/
Rolnik obowiązkowo musi złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” do dnia 15 października. Protokół generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września 2023 roku.
Ponadto rolnicy mogą wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Jak zgłosić szacowanie strat spowodowanych suszą przez komisję gminną?
- poszkodowany rolnik musi jak najszybciej wypełnić wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy
- do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie 2023
- wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć we właściwym ze względu na położenie upraw Urzędzie Gminy.
 
Opracowanie: Anna Kocz