wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Susza 2023

Data utworzenia: 26-07-2023 ; Data wydarzenia: 26-07-2023 ; Powiat: olsztyński

Susza 2023

Producent rolny obowiązkowo będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Protokół oszacowania szkód generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Aplikacja dostępna jest już na stronie MRiRW. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września br.
Producent rolny może ponadto, wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o płatności 2023. Komisje powinny oszacować szkody w okresie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego tych szkód, nie później jednak niż do zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Komisja nie sporządza protokołu z oszacowania tych szkód, jedynie notatkę (protokół generowany jest tylko i wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Anika Karolak