wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie praktyczne na bazie demontracji

Data utworzenia: 12-07-2023 ; Data wydarzenia: 06-07-2023 ; Powiat: iławski

W dniu 6 lipca 2023 roku w Targowisku Dolnym na polu demonstracyjnym Pana Ireneusza Wiśniewskiego odbyło się szkolenie praktyczne na bazie demonstracji.  Pokaz polowy obrazował wpływ metod ekologicznych na plonowanie jęczmienia  ozimego, w tym przypadku zostały wykorzystane opryski na bazie mikroorganizmów dostarczone przez firmę ProBiotics Polska. W części praktycznej omówiono specyfikację gospodarstwa, zaprezentowano odmianę jęczmienia ozimego Wootan, przeanalizowano warunki glebowo-klimatyczne, zabiegi agrotechniczne, podatność na choroby i chwasty. Część wykładowa odbyła się na sali wiejskiej w Targowisku Dolnym, którą poprowadził Pan Jacek Lasmanowicz, przedstawiciel firmy ProBiotics Polska, przedstawił działanie i wpływ mikroorganizmów na rośliny. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim kilkudziestu rolników i doradców z powiatu iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego oraz nidzickiego. Zapraszamy na kolejne tego typu szkolenia.

Opracowanie: Michał Knoblauch