wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wyjazd demonstracyjny - Maliny

Data utworzenia: 10-07-2023 ; Powiat: kętrzyński

Dnia 04.07.2023 Rolnicy z powiatu kętrzyńskiego wzięli udział w praktycznym szkoleniu w obiekcie demonstracyjnym o tematyce: ROŚLINY JAGODOWE – MALINA. Organizowanego w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja miała na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnej demonstracji do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Opracowanie: Beata Mateusiak