wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Praktyczne szkolenia na obiekcie demonstracyjnym o tematyce: kukurydza

Data utworzenia: 23-06-2023 ; Data wydarzenia: 04-07-2023 ; Powiat: olsztyński

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwóch praktycznych szkoleniach na obiekcie demonstracyjnym o tematyce: KUKURYDZA

Organizowanych w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

DATA SZKOLEŃ:

- I wizyta demonstracyjna: 04.07.2023 r.

- II wizyta demonstracyjna: 13.09.2023 r.

Wyrażając chęć uczestnictwa obligatoryjny jest udział w  I i II wizycie demonstracyjnej.

MIEJSCE: Gamerki Wielkie 4a, 11-042 Jonkowo, powiat olsztyński, gm. Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie

CZAS UCZESTNICTWA: 14:00 – 18:30

 

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), podczas wizyt w obiekcie demonstracyjnym.

Druga wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30.06.2023 r. w formie:

- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail:  a.gredzinski@w-modr.pl

- osobistej - dostarczenie karty zgłoszenia do:

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: 11-001 Dywity, Tuławki 10A

od: 07:00 do: 15:00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Arkadiusz Grędziński: nr tel. 665 992 220

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.  

Opracowanie: Arkadiusz Grędziński